Vinn dina pengar tillbaka

Vinn dina pengar tillbaka

Vi förstår att kostnader på bilen kan komma oväntat. Därför har du nu chansen att vinna pengar tillbaka från ditt verkstadbesök till ett värde av max 5.000 SEK. Boka ditt besök via meca.se på någon av våra lokala MECA Bilservice mellan perioden 2021-01-04 – 2021-01-31, 23:59 för att delta i tävlingen.

Tävlingsvillkor MECA Sweden AB: Vinn dina pengar tillbaka finner du här nedan.


Boka och få ett fast pris på en verkstad nära dig.

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår 2021-01-04 – 2021-01-31, 23:59 och anordnas av MECA Sweden AB. Servicen måste genomföras hos en av MECAs verkstäder innan 2021-03-31.

Vem kan tävla?

Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen. Endast personer bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på MECA Sweden AB, GroupM eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen.

Hur vinner man?

En gång i veckan under tävlingsperioden lottas en vinnare ut. Totalt blir det fyra vinnare.

Om du är vinnaren, så blir du kontaktad efter tävlingsperiodens slut, dock senast 2021-02-01 kl 23.59. Om vi inte skulle få kontakt med dig inom 48 timmar efter att vi kontaktat dig, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses. Vinnaren kontaktas per telefon eller mejl samt synliggörs på landningssida för tävling. Juryns beslut kan inte överklagas. 

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

MECA Sweden AB eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Kontakt

Vid eventuella frågor så är du välkommen att kontakta oss marknadsteam@meca.se. 


Hur tävlar man?

Du tävlar genom att göra en digital bokning av ett verkstadsbesök via meca.se mellan perioden 2021-01-04 och 2021-01-31.

Vad vinner man?

Du vinner tillbaka pengar för ditt bilverkstadsbesök hos MECA till ett värde av max 5.000 SEK. Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

MECA Sweden AB tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, internetuppkoppling eller motsvarande. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer MECA Sweden AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. MECA Sweden AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor. 


Vid tävlingens slut behöver vinnaren lämna ut personliga uppgifter så som namn, telefonnummer och eventuellt utbetalningskonto. Dessa hanteras endast av personer inom MECA Sweden AB. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen och på aktuell verkstad i deras kundregister. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer för- och efternamn att publiceras på meca.se på dem som vinner. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

MECA Sweden AB
Box 9509
200 39 Malmö
Märk kuvertet med GDPR.