Kommentarer till domen i Marknadsdomstolen mellan Bil Sweden och MECA

2013-05-10

Den 2 maj föll domen i målet mellan BIL Sweden och MECA och den anger tydligt att varje enskild verkstad hos MECA gör ett fackmannamässigt arbete och att MECA-verkstäderna inte är sämre än de märkesbundna verkstäderna.

Vidare slår också Marknadsdomstolen fast att de reservdelar MECA använder håller lika god kvalitet som de delar den märkesbundna sidan använder. I sin reklam får MECA säga att man bara använder originaldelar eller delar av motsvarande kvalitet. Dessutom slås det nu fast för andra gången i följd i Marknadsdomstolen (se tidigare dom mot KIA) att alla garantier och serviceavtal gäller om man servar och repararar sin bil hos en MECA-verkstad.

- Trots detta fortsätter BIL Sweden att vilseleda bilägarna i Sverige. Det tycker vi är allvarligt. Bil Sweden har valt att övertolka domen vilket gett en förvrängd mediebild. De vill göra gällande att bara de märkesbundna verkstäderna har rätt reservdelar, utrustning och utbildning. Detta är direkt felaktigt, säger Torbjörn Olsson, koncernchef på MECA.

Anledningen till att MECA fick stå för rättegångskostnaderna i målet var att man förlorade fler yrkanden än man vann, på grund av att man inte i tillräcklig utsträckning kunde bevisa att man hade fog för att använda ord som ”märkesverkstad”, ”alla”, ”bara”, ”bättre” och ”billigare”.

- Det är ingen fotbollsmatch där flest vunna yrkanden vinner hela matchen. Större delen av målet handlade om huruvida MECA-verkstäderna utför ett fackmannamässigt arbete, om vi använder originaldelar eller motsvarande, och om alla nybilsgarantier gäller. Det är de sakerna som betyder något för kunden, och där vann vi på alla punkter, säger Torbjörn Olsson.

 

---
Klicka här för att läsa PM med klargörande kommentarer till domen.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Olsson, koncernchef MECA. Mobiltelefon: 0702 – 13 01 01