MECA ny tjänste- och reservdelsleverantör åt Försvarets materielverk

2014-05-08

MECA har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med Försvarets materielverk och blir leverantör av reservdelar och underhållstjänster för verkets fordon. Avtalet sträcker sig över en tvåårsperiod.

MECA kommer från och med den 29 april 2014 att tillhandahålla reservdelar till FMVs cirka 4000 standardfordon upp till 3500 kg samt lätta släp. Avtalet innebär även att MECA tillgodoser FMV med underhållstjänster som service, reparationer, glasreparationer, AC/klimat och hämta/lämna service.

- Vi är glada att FMV har valt MECA som samarbetspartner och ser fram emot att tillgodose reservdels- och underhållsbehovet för en av Sveriges största organisationer. Ett sådant avtal kan i utsträckningen generera nya verkstäder som intresserar sig för MECAS affär och vill ansluta sig till oss, säger Pehr Oscarson, VD MECA Scandinavia

Avtalet sträcker sig över två år och FMV kan sedan komma att förlänga avtalet med ytterligare två år, fram till 2018. Uppdraget innebär ett helhetsåtagande styrt efter de verksamhetsbehov som råder.

- FMV arbetar sedan några år tillbaka med att vidareutveckla sin inköpsverksamhet utifrån en kategoristyrd anskaffningsmodell i syfte att sänka totalkostnaderna och förbättra möjligheterna till en effektiv styrning och uppföljning. Därav har FMV valt att upphandla ett centralt avtal med en logistikpart som ska försörja den lätta standardfordonsparken under kommande avtalsperiod. MECA vann upphandlingen i konkurrens och FMV ser fram emot ett givande samarbete, Christina Holm, Kommersiellt ansvarig Försvarets materielverk.

 


För ytterligare information, kontakta:
Pehr Oscarson, VD för MECA Scandinavia AB.
Telefon: 040-6716060

 

*FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. De, tillsammans med Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att leverera lösningar av försvarslogistik.

 

MECA-koncernen är en ledande aktör på den skandinaviska eftermarknaden för bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning för bilverkstäder och partners. Vi arbetar för ett enklare och mer kostnadseffektivt bilägande med högsta kvalitet och service. Detta åstadkommer vi främst genom att vara en attraktiv samarbetspartner till de verkstäder som är anslutna till våra verkstadskoncept. Idag består verkstadskedjan av ca 1 000 verkstäder. Vårt butiksnät består av uppemot 130 butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har ca 950 anställda.
MECA är miljöcertifierade enligt ISO 14001.